Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Διευθυντής/τρια του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Περιγραφή θέσης

Τίτλος θέσης: Διευθυντής/τρια του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
Πρόγραμμα / τομέας:
Αναφέρεται: στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Στόχος της θέσης:

Να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, σύμφωνα με τον πενταετή στρατηγικό σχεδιασμό, διαχειριζόμενος /η αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους και αναπτύσσοντας το ανθρώπινο δυναμικό, τα συστήματα και τις διαδικασίες με γνώμονα πάντα το όραμα, την αποστολή και τις βασικές αξίες της οργάνωσης.

Ο όρος ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει:

  • την οικονομική ανάπτυξη: αξιοποίηση της δράσης του τμήματος για την αύξηση των εσόδων, με έμφαση στην αύξηση του ποσοστού των εσόδων, που προέρχεται από τα μέλη και τους υποστηρικτές της ΔΑ, αξιοποίηση ευκαιριών εξεύρεσης πρόσθετων πόρων και ανάπτυξης νέων προγραμμάτων.
  • την ανάπτυξη και κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων: αξιοποίηση της δράσης του τμήματος για την αύξηση του αριθμού των μελών και των υποστηρικτών, βελτίωση της ένταξης των μελών σε δομές ακτιβισμού, αύξηση του αριθμού και της αποτελεσματικότητας των εθελοντικών δομών και ανάπτυξη νέων εργαλείων ακτιβισμού, κινητοποίηση ατόμων και ομάδων με διαφορετικά υπόβαθρα και από όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
  • την οργανωτική ανάπτυξη: αποσαφήνιση και δημιουργία διαδικασιών υλοποίησης αποφάσεων και λειτουργίας, ανάπτυξη νέων δομών και θέσεων εργασίας και δημιουργία διαδικασιών αξιολόγησης και αναφορών. συνέχεια....

EBZ - Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού

Ελληνική Βιομηχανία ΖάχαρηςΔΕΗ - Προκηρύξεις θέσεων

Προκηρύξεις θέσεων

* Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, για κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού Εμπορίας (ΔΣΑΔΕ)
(28-Μαι-2010)


* Προκήυρξη θέσεων εποχικού προσωπικού ΔΥΣ, ΣΟΧ 1/2010
(21-Μαι-2010)


* Προκήρυξη θέσεων εποχικού προσωπικού για την ΔΠΑ
(18-Μαι-2010)


* Προκήρυξη για εποχικό προσωπικό ΔΠΜ-Θ


* Προκήρυξη 9 θέσεων για οκτάμηνη απασχόληση στη ΔΠΑ

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα

Προτάσεις υποβάλλονται έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2010

Μία από τις λίγες Δράσεις που είναι ανοικτές για υποβολή προτάσεων αυτήν την περίοδο αφορά την «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης». Η Δράση έχει προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, είναι εθνικής εμβέλειας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), καθώς και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013). Αν και στη συγκεκριμένη Δράση έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία της.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, αυτό έχει τους ακόλουθους στόχους:

- Την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ (Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) και της αποτελεσματικότερης διασύνδεσης του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

- Την ενίσχυση της καινοτομίας και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και γνώσης στις επιχειρήσεις.

- Τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

- Τη μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας.

- Την αναβάθμιση του στελεχικού δυναμικού των επιχειρήσεων και τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στην έρευνα που διενεργείται αφενός στις επιχειρήσεις και αφετέρου στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς.

- Την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη συνεργασιών των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν:

- Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως μεγέθους). Στις νέες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν όσες είναι θυγατρικές άλλων ή εκείνες που συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (συνολικά).

- Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα (νέες επιχειρήσεις με την έννοια της πρωτοεμφανιζόμενης).

Σε αντίθεση με προηγούμενες Δράσεις ΕΤΑ, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και οι οποίες απαιτούν συμπράξεις επιχειρήσεων, σε αυτήν την πράξη, η πρόταση για επιχορήγηση υποβάλλεται από μία και μόνο «νέα» επιχείρηση. Δίνεται, όμως, η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται υπεργολαβικά από ερευνητικούς-τεχνολογικούς φορείς, όπως Εργαστήρια ΑΕΙ, Εργαστήρια Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων κ.ο.κ., με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη της υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει το 35% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

συνέχεια.... news.kathimerini.gr

On line press by hm365

Hellas Magazine on line

Αλλες Σελιδες

Εχεί και Άλλους...

www.elafile.net

μας βλεπουν από ...

Free counters!

ενδιαφερον;;;